VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HRY NA FLÉTNU

12.12.2018
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HRY NA FLÉTNU

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HRY NA FLÉTNU

z flétnové třídy p. uč. Zuzany Haikerové

STŘEDA 12.12.2018, 16:30 hodin, Koncertní sál ZUŠ

 

 

Anežka Dřímalová – 1. ročník, zobcová flétna

2 skladbičky z Flautoškoly

Daniel Juránek – 1. ročník, zobcová flétna

2 skladbičky z Flautoškoly

Marie Kašubová – 2. ročník, příčná flétna

Avignon, J.Schreiber : Kukačka

  Sofie Horáčková – 1. ročník, zobcová flétna

Estampie, Zvonice

Kristýna Macháčková a Barbora Krejsová

Alan Davis: Pentagram, Fuga

Kateřina Šimčíková – 2. ročník, zobcová flétna

Allemande, Bransle

                       Arnošt Baďuřík – 3.ročník, příčná flétna

Bransle de Chevaux, Divertimento

                   Bára Skýpalová -3.ročník, příčná flétna

Leslie Searle : Charlie‘s Town

Zuzana Nejezchlebová - 4.ročník, příčná flétna

W.A.Mozart : Allegretto

                       Hedvika Petrovická  – 3.ročník, příčná flétna

                                            Leslie Searle : Hopsamba 

                    Zuzana Olejníková – 4.ročník, příčná flétna

                                 Karel Žídek : Ranní probuzení

Marie Štecová – 6.ročník, příčná flétna

Leslie Searle : The Arrival of Winter

Markéta Janovská  – 1.ročník/II., zobcová flétna

 Patric Blanc : Vláček

Michaela Gabryšová – 2.ročník/II., příčná flétna

Leslie Searle : Sophisticated Gentleman

Anna Hurychová –4.ročník/II., příčná flétna

Claude Debussy : Syrinx

Aneta Kotrlová a Ondřej Šnajdr

G.P.Telemann : Kánonická sonáta Fdur 1.věta