WOLKRŮV PROSTĚJOV - okresní kolo

8.3.2018
WOLKRŮV PROSTĚJOV - okresní kolo

Wolkrův Prostějov 2018

61. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov 2018

okresní kolo: 8. března 2018, Valašské Meziříčí, ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, sál č.10 (1.patro)

krajské kolo: 9. dubna 2018, Uherské Hradiště

celostátní kolo:12.–16. června 2018, Prostějov

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory ze Zlínského kraje ze všech typů škol a školských zařízení z I. a II. kategorie prostřednictvím okresního kola, účastníci III. kategorie a soubory se hlásí přímo pořadateli krajského kola.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci se mohou přihlásit ve škole nebo u pořadatele okresního kola. Krajské přehlídky se účastní recitátor, který se zúčastnil oblastního (okresního) kola a byl nominován nebo doporučen do kola krajského, o počtu doporučených účastníků rozhoduje pořadatel krajského kola. Recituje se pouze jeden text. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Recitační soubory a divadla poezie - od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři se mohou přihlásit u pořadatele okresního kola prostřednictvím své školy nebo školského zařízení, použijí k tomu přiloženou elektronickou přihlášku. Přihláška bude platit pro okresní i případně celostátní kolo. Texty v pěti exemplářích přinesou účastníci s sebou. Žáky doprovázejí odpovídající pedagogové, kteří mohou být v okresním kole součástí lektorského sboru.

 

 

Okresní kola WP:

 

Okres Vsetín – čtvrtek 8. března, prezence v 9:00, začátek v 9: 30 hod, v budově Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí na Komenského ulici 67, 1. patro, sál  č. 10., přihlášky zašlete nejpozději do 6.března, kontakt: info@zus-vm.cz, mobilní telefon: 731 651 363, vstup volný

 

Krajské kolo Wolkrova Prostějova proběhne 6. 4. 2018 v Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 363, zahájení je v  9.30 hodin, prezence je od 8.30 hod., přihlášky zašle pořadatel okresního kola, texty v sedmi exemplářích přinesou účastníci krajského kola s sebou.

 

 PŘIHLÁŠKA

více na http://www.nipos-mk.cz/?p=32596