Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Výtvarný obor ZUŠ nabízí výuku klasických i současných výtvarných technik:

 Klasické výtvarné techniky:
  • kresba
  • malba
  • modelování
  • prostorová tvorba
  • výtvarná kultura
  • keramika

Současné výtvarné techniky:

  • animace a videoart

 

Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka poskytuje výtvarnou průpravu dětem všeho věku.

Ať už si pro své dítě vyberete kterýkoliv z našich předmětů, pokaždé dostanete záruku kvalitní výuky.

 

Studium výtvarného oboru se člení:

  • přípravné studium (PS)  je určeno předškolním dětem. Žáci prochází výukou uvolňování a výtvarné hry, připravují se tak na učební a studijní způsoby práce.

  • základní studium I. stupně je zaměřeno na základy, možnosti a způsoby výtvarného vyjádření, na klasické výtvarné techniky a jejich kombinování. Žák hledá a rozvíjí svůj tvůrčí způsob práce a je kultivován jeho výtvarný projev.

  • základní studium II. stupně  - je zaměřeno na rozšíření možností tvůrčího potenciálu žáka a na plnohodnotné studium výtvarného umění a tvorby.