Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Výtvarný obor ZUŠ nabízí výuku klasických i současných výtvarných technik:

 Klasické výtvarné techniky:
 • kresba
 • malba
 • modelování
 • prostorová tvorba
 • výtvarná kultura

Samostatné obory:

 • animace a videoart
 • keramika
 • příprava na přijímací zkoušy na umělecké  SŠ, VŠ a architekturu

 

Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka poskytuje výtvarnou průpravu dětem všeho věku.

Ať už si pro své dítě vyberete kterýkoliv z našich předmětů, pokaždé dostanete záruku kvalitní výuky.

 

Studium výtvarného oboru se člení:

 • přípravné studium (PS)  je určeno předškolním dětem. Žáci prochází výukou uvolňování a výtvarné hry, připravují se tak na učební a studijní způsoby práce.

 • základní studium I. stupně je zaměřeno na základy, možnosti a způsoby výtvarného vyjádření, na klasické výtvarné techniky a jejich kombinování. Žák hledá a rozvíjí svůj tvůrčí způsob práce a je kultivován jeho výtvarný projev.

 • základní studium II. stupně  - je zaměřeno na rozšíření možností tvůrčího potenciálu žáka a na plnohodnotné studium výtvarného umění a tvorby.