O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Marta Vavříková

Hudební obor

Oddělení klávesové a akoredonové

Vyučuje hru na akordeon a klavír.

Dosažené vzdělání

  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor: Hudební věda – Český jazyk a literatura (zahraniční stáž na Univerzitě v Regensburgu, praxe v Sudetoněmeckém hudebním institutu Regensburg)

  • Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži – obor: Akordeon

  • další vzdělávací kurzy v oboru: akordeon, klavír, hudební nauka

Praxe

  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitelka hry na akordeon, klavír, hudební nauka
  • Obecní úřad Zašová (Odbor kultury) – kulturní referentka
  • Moravská zemská knihovna v Brně (Oddělení starých tisků a rukopisů) – zpracování historických hudebnin
  • Sudetoněmecký hudební institut v Regensburgu – zpracování hudební literatury

Děti, jejich talent, bezprostřednost, energie a píle, hudba, hra, poslech, tvorba, improvizace, přesahy do dalších umění…to vše dává pedagogovi chuť pracovat, být kreativní, vzdělávat se. Je mi potěšením být součástí tohoto neuvěřitelného procesu, kdy žáci objevují umělecký svět.