Wolkrův Prostějov 2024
Celostátní soutěžní přehlídka uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov

Wolkrův Prostějov 2024

67. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

okresní kolo: 13. února 2024 | 9:00 | M-klub Valašské Meziříčí

----------------------------------------------------------------------------------------

OKRES VSETÍN - 13. února 2024

prezence v 8:30, začátek v 9:00 hod, v M-klubu ve Valašském Meziříčí (zámek Žerotínů)

přihlášky zašlete nejpozději do 2. února 2023, na: brachankova@zus-vm.cz, předmět: Příhláška Wolkrův Prostějov, mobilní telefon: 730 548 194

vstup volný

PŘIHLÁŠKA SÓLISTÉ

PŘIHLÁŠKA SOUBORY

GDPR

PROPOZICE WOLKRŮV PROSTĚJOV 2023 (prozatím platí rok 2023)

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA

I. Kategorie

Zlaté pásmo s postupem

Klára Nedomanská

Stříbrné pásmo

Adéla Zezulková

Jolana Pobořilová

II. Kategorie

Zlaté pásmo s postupem

Magdaléna Válková

Michaela Šimurdová

Zlaté pásmo s návrhem na postup

Jakub Hutyra

Marek Kozlovský

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídka probíhá na jevišti Městského divadla v Prostějově. Celostátní přehlídky se účastní recitátor pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, že recitátor nebude z krajského kola nominován ani doporučen na celostátní přehlídku. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

Zájemci se mohou přihlásit ve škole, u pořadatele oblastního kola, nebo – pokud v místě není uspořádáno oblastní kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.

Pořadatel krajské přehlídky určuje, zda bude po účastnících požadovat jeden nebo dva texty. Recitátor získává informaci přímo od pořadatele krajské přehlídky, na kterou se přihlašuje.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Nominace i doporučení na WP musí být zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí odbornému pracovníkovi NIPOS-ARTAMA.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.

Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska.