CHECK POINT ART

 

 

Co si mám pod pojmem Check Point Art představit?

CHECK POINT ART, o.p.s. (CPA) - Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění.

Je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech - tanec, hudba, divadlo, pohybové umění - v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání).

CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. Check Point Art jde cestou transparetní decentralizace vzdělávání v umění

 

Jak tedy celé studium funguje?

Nejdůležitějším krokem je seznámení se s portálem http://www.checkpointart.eu/ . Jedná se o Online portál umožňující sdílení informací mezi koordinátorem, lektorem a institucí prostřednictvím online propojení uživatelů a spojuje tak všechny strany vzdělávacího procesu. Díky online portálu je možné efektivně organizovat vzdělávací programy na celém území České republiky.

Portál umožňuje aktivní spolupráci všech registrovaných uživatelů, sdílení informací mezi uživateli, kontrolu a efektivní finanční řízení. 

 

Jedná se tedy o školu působící na mnoha místech?

Jednoduše řečeno, ano.

Studentem se může stát každý se zájmem o další vzdělávání v uměleckých oborech.

Vzdělávání prostřednictvím Check Point Art je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je tak plnohodnotným a všude uznatelným studiem, stejně jako studium na jiných státních a soukromých školách.

 

Jak rozumět termínům koordinátor, instituce a vzdělávací proces?

Jako student si můžete vybírat různé instituce, na kterých chcete studovat. Instituce jsou školicí střediska, kam přijíždějí lektoři realizovat jednotlivé workshopy. Nejste tedy vázáni na jednu budovu školy, ale sami si můžete zvolit místo studia.

Každá instituce má přiděleného koordinátora. Koordinátor se stará o průběh všech workshopů realizovaných na daném místě.

Vzdělávací proces tedy probíhá  na základě vašeho výběru místa a času. Každá instituce nabízí jiné studijní workshopy, ze kterých si vyberete podle zájmu nebo potřeby pro kompletní plnění studia. Na portále  http://www.checkpointart.eu/ se zaregistrujete jako účastník a následně si začnete plánovat studium na základě nabídek ze všech dostupných institucí.

 

 

 

 

 

Mise CPA 

Náplní činnosti společnosti Check Point Art je propojování jednotlivých druhů umění pomocí inovativních způsobů interakce a mezioborové komunikace. Snažíme se vytvářet nové možnosti komunikace a provázat svět profesionálního umění s laickou veřejností prostřednictvím jednotlivých uměleckých, kulturních a pedagogických činností, služeb a aktivit k rozvíjení kreativního potenciálu a zvýšení mobility občanů Evropské unie. Vytvářením podmínek vzájemné komunikace umožňujeme všem rozvíjení vlastní osobnosti. Na každém z nás záleží, zda dokážeme společně sdílet informace a pomůžeme rozvíjet kreativitu každého jednotlivce. Platforma celoživotního vzdělávání v umění se jenom tak může stát samozřejmostí i pro ČR. Lektorský tým je to nejcenější co máme, a jsme tu pro každého z Vás. Vzdělávání, komunikace a vzájemné sdílení je způsob, kterým můžeme všichni společně pozvednout umění a kreativitu v našich městech, obcích, komunitách - v prostoru - v každém z nás ...