výtvarné umění
Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka poskytuje výtvarnou průpravu dětem všeho věku. Ať už si pro své dítě vyberete kterýkoliv z našich předmětů, pokaždé dostanete záruku kvalitní výuky.

Nabízíme výuku klasických i současných výtvarných technik:

Klasické výtvarné techniky:
  • kresba
  • malba
  • modelování
  • prostorová tvorba
  • výtvarná kultura

Samostatné obory:

  • animace a videoart
  • keramika

 

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno předškolním dětem. Žáci procházejí výukou uvolňování ruky a výtvarné hry, připravují se tak na učební a studijní způsoby práce na vyšších stupních.

 

Základní studium I. stupně

Základní studium I. stupně je zaměřeno na základy, možnosti a způsoby výtvarného vyjádření, na klasické výtvarné techniky a jejich kombinování. Žák hledá a rozvíjí svůj tvůrčí způsob práce a je kultivován jeho výtvarný projev.

 

Základní studium II. stupně

Základní studium II. stupně je zaměřeno na rozšíření možností tvůrčího potenciálu žáka a na plnohodnotné studium výtvarného umění a tvorby.