O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Důvod a způsob založení

S účinností od 1.7.2001 je škola příspěvkovou organizací Zlínského kraje (rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – dále jen MŠMT – číslo jednací 19662/2001-14 ze dne 26. 6. 2001), Zřizovací listina vydána Zlínským krajem dne 12.9.2001.

Název organizace - původní název Základní umělecká škola Valašské Meziříčí byl změněn na současný název Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí Dodatkem ke Zřizovací listině ze dne 13.6.2012 a je platný od 1. 9. 2012.

Hlavní účel zřízení organizace – poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

Statutární orgán – ředitel organizace jmenovaný radou Zlínského kraje. Ředitel jmenuje zástupce statutárního orgánu. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

 

Výuka ve Valašském Meziříčí:

 • Komenského 67 – hudební obor - hry na nástroj

 • Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště) – taneční obor, D-company, Street Dance, pěvecké sbory (MIBIDIZO, miniDIZO, přípravný sbor), výuka literárně dramatického oboru a výtvarného oboru, keramika, výuka hry na bicí nástroje, školní kapely, dechový orchestr JazzZušák

 • Vodní ulice - Taneční centrum - výuka tanečního oboru, fitness lekce pro veřejnost

 

Pobočky v Kelči, Vidči, Zašové, Poličné, Loučce a Lešné:

 • Kelč - klavír (momentálně naplněný stav žáků, nové nepřijímáme), zobcová flétna, žesťové nástroje, hudební nauka. Výuka probíhá v ZŠ Kelč.
 • Vidče – klavír, klasická kytara, zobcová flétna, a výtvarný obor. Výuka probíhá v ZŠ Vidče
 • Zašová – klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, příčná flétna. Výuka probíhá v ZŠ Zašová.
 • Lešná - klasická kytara
 • Loučka - klavír
 • Poličná - zobcová flétna, trubka, pozoun, baryton

 

Přijímáme předškolní děti do přípravných ročníků:

 • přípravné studium hudebního oboru
 • přípravné studium tanečního oboru
 • přípravné studium výtvarného oboru

Snahou pedagogů je rozvíjet talent a zájem mladého člověka o umělecké obory, a vychovat z něj nadšeného umělce, který by se dokázal uplatnit nejen v amatérské, ale i na profesionální dráze. 

 

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: 

 • hudebním
 • výtvarném 
 • tanečním
 • literárně dramatickém 

Studium je určeno dětem, studentům a předškolním dětem.

Talentované žáky připravujeme ke studiu na uměleckých středních a vysokých školách (konzervatoře, výtvarné školy, AMU, HAMU, JAMU, AVU a další).

Studenty připravujeme na talentové zkoušky na architekturu, výtvarné a hudební umělecké školy a pedagogické školy.

ZUŠ pořádá řadu koncertů, výstav a nejrůznějších představení. Žáci a učitelé vystupují na mnoha významných akcích konaných v rámci města, kraje, majících národní i mezinárodní charakter.

Žáci a učitelé ZUŠ vystupují na charitativních koncertech (pro Diakonii ČCE, Nadaci Člověk člověku, Charitu a další organizace).