divadlo
Literárně–dramatický obor

Literárně-dramatický obor (LDO)

  • je skvělou volbou pro děti, které rády čtou, píší texty, recitují a rády chodí do divadla
  • rozvíjí v dětech umělecké vlohy a specifickou múzičnost, která souvisí s literárním a divadelním projevem a uměleckým přednesem
  • naučí děti, jak správně a přirozeně mluvit na veřejnosti
  • učí se potřebným dovednostem pro kultivovaný a přirozený mluvní projev, jednání v dialogu, orientaci v různých životních situacích
  • rozvíjí v dětech divadelní a recitační vlohy a prohlubuje jejich zájem o literaturu

Přípravná dramatická výchova

Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry.

Základní studium I. stupně

První dva ročníky jsou věnovány komplexní dramatické průpravě. Jejím cílem je především probouzet vlastní aktivitu, učit se spolupracovat ve skupině a vytvářet základ pro správné osvojování odborných dovedností. Posléze je studium zaměřeno na dramatickou hru, která učí žáky jednat a mluvit bez přípravy, pomáhá vytvářet živý vztah k předloze, jejím divadelnímu a literárnímu zpracování a rozvíjet kulturu mluveného projevu. Žáci by se poté měli umět samostatně, osobitě a kultivovaně vyjádřit, ať už dramatickou hrou, přednesem, pohybem či vlastním textem.

Základní studium II. stupně

Připravuje studenty na samostatnou uměleckou činnost (amatérskou i profesionální) prohlubovanou zvoleným odborným zaměřením.

Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek: Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ v sólovém projevu a v písemném projevu vyhlašovaná Ministerstvem školství ČR, dále přehlídky Dětská scéna, Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov a dalších.