hudba
Hudební obor

Hudební obor na naši škole má dlouholetou tradici a patří mezi nejrozšířenější.

Nabízíme tyto obory:

Dále v rámci hudebního oboru nabízíme:

 

Přípravné studium

V přípravném studiu děti rozvíjejí hravou formou své vlohy - smysl pro správný rytmus a intonaci a celkovou hudebnost. Prostřednictvím vystoupení starších spolužáků poznávají hudební nástroje a setkávají se tak s živou hudbou. Díky poslechu si často vyberou "svůj" hudební nástroj, který je bude provázet dalším studiem na škole.

 

Základní studium I. stupně

Žáci si osvojují základní pohybové a tělesné návyky nutné pro hru na nástroj - správné držení těla, práci s dechem, koordinaci rukou, náležitou techniku hry. Studium postupuje od snadných hudebních útvarů různých slohových období a žánrů ke složitějším, hraným s prožitkem a odpovídající náladou.

 

Základní studium II. stupně

 Umožňuje žákům vyprofilovat si svůj hudební názor podle svých zájmů a preferencí a poskytuje jim možnost rozvíjení vlastních hudebních představ a osobních prožitků.

 

Soubory a orchestry školy

Smyčcový orchestr

JazzZušák

DRUMATIX

MIBIDIZO, miniDIZO

Stonožka