tanec
Taneční obor

Děti se v tanečním oboru učí pod vedením kvalifikovaných tanečních pedagogů pracovat se svým tělem, rozvíjet svou taneční kreativitu a orientovat se v tanečních technikách. Jsou jim tak poskytovány základy odborného vzdělání, které jim umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách či v povoláních, pro které je pohybová kultura vhodným předpokladem.

Vyučujeme:

  •  taneční průpravu
  •  klasickou taneční techniku
  •  současný tanec (street, contemporary)
  •  moderní taneční techniky a styly 

Přípravné studium

Vede děti hravou formou k vybudování základních pohybových návyků - správnému držení těla, tělesné citlivosti a obratnosti. Spolupráce s ostatními dětmi pak přispívá k rozvoji prostorového i hudebního cítění v jednoduchých choreografiích.

 

Základní studium I. stupně

Navazuje na přípravné studium zdokonalováním pohybové koordinace a práce v prostoru se skupinou.Podporuje v dětech pohybovou kázeň a vytrvalost a vede je procítěnému pohybovému ztvárnění hudební předlohy.

 

Základní studium II. stupně

Dává žákům možnost individuálního výrazu a tvůrčího podílu při vzniku složitějších a hudebně náročnějších choreografií. Výsledkem tohoto studia je tanečně kultivovaná tvůrčí osobnost.