Výuka na pobočkách
Studium

ZAŠOVÁ

První pracoviště ZUŠ Valašské Meziříčí mimo město bylo otevřeno v roce 2003 v obci Zašová. Cílem je poskytnout dětem kvalitní výuku hry na hudební nástroj profesionálními učiteli. Velkou výhodou je, že výuka probíhá v budově místní základní školy, takže děti ze Zašové nemusejí nikam dojíždět a výuku hry na hudební nástroj mají přímo v místě bydliště.

V ceně školného je zahrnuta individuální výuky hry na nástroj, dále hra v souborech a také hudební nauka. V nauce se žáci dovědí mnoho o hudební teorii, stupnicích, notách, ale také o hudebních skladatelích a světových hudebních dílech různých období.

Šikovní žáci mají možnost se účastnit soutěží vyhlášených MŠMT v daném oboru a každoročně vystupují nejen na třídních předehrávkách, ale aktivně se účastní obecních akcí (Hudba na návsi, vystoupení pro MŠ, Noc kostelů, Rozsvěcení vánočního stromu, Den pro seniory, Zašovské slavnosti atd.). 

V roce 2021 byl v Zašové otevřen výtvarný obor, o který je velký zájem. A již na Zašovských slavnostech 2022 proběhla první velká vernisáž malých výtvarníků. 

Akordeon a klavír Mgr. Roman Vavřík tel. 608 268 989     r.vavrik1@gmail.com
Akordeon a klavír
Mgr. Marta Vavříková tel. 603 332 890 vavrikova@zus-vm.cz
Klavír Petr Hlavica tel. 725 996 780 petrhlavica3@seznam.cz
Kytara, komorní hra, kytarový soubor Ivana Dordová, dipl. um.      tel. 739 677 686 ifdordova@gmail.com
Zobcová flétna a příčná flétna
BcA. Klára Maršálková tel. 773 628 333 klarka.marsalkova@seznam.cz
Housle, komorní hra, hudební nauka Věra Jakešová, DiS tel. 732 705 769 verajakes@email.cz
Výtvarný obor Hana Billová, DiS tel. 725 686 686 ha.li@email.cz

 

VIDČE

Ve Vidči vzniklo pracoviště ZUŠ v roce 2006.  Výuka probíhá v budově místní základní školy, což je velmi výhodné pro děti i rodiče, protože odpadá nutnost časově i finančně náročného dojíždění. V současné době zde vyučujeme 2 obory – výtvarný a hudební.

Hudební obor ve Vidči v současné době nabízí výuky hry na: klavír, klasická kytara, zobcová flétna, trubka. Velký zájem je právě o klasickou kytaru a také o klavír, který ale musí mít zájemce doma, aby mohl cvičit. Nemají-li rodiče klavír a nechtějí do takového nástroje investovat, a přesto chtějí dítěti dopřát hudební vzdělání, nabízí se zobcová flétna. Pořizovací cena nástroje je minimální a flétna může sloužit jako přípravný nástroj pro jiné nástroje – saxofon, klarinet, hoboj, trubku a další. Výuka těchto nástrojů se nabízí ve Valašském Meziříčí, kam mohou už starší děti dojet samy a poté se zapojit třeba do jazzového dechového orchestru JazzZušák.

Žáci hry na hudební nástroj mohou své umění předvést rodičům na pravidelných koncertech v kulturním domě ve Vidči, šikovní žáci mají možnost se účastnit soutěží ve hře na hudební nástroj vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství (MŠMT).

 

Ve Vidči vyučujeme také výtvarný obor, učebna je přímo v budově ZŠ Vidče. Obrázky malých výtvarníků zdobívají kulturní dům, kino i obecní úřad ve Vidči.

Žáci výtvarného oboru se účastní řady soutěží, včetně národní soutěže žáků ZUŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství.

 

Výtvarný obor    Hana Billová, DiS. tel.: 725 686 686 ha.li@email.cz
Cimbál Anežka Tkáčová, DiS. tel. 725 677 448 anezka.tkacova@seznam.cz 
Klavír Bc. Zuzana Trusinová tel.: 775 970 582 trusinovaz@email.cz
Kytara Mgr. art. Michael Máša ArtD. tel.: 737 107 672 Masa.Michael@seznam.cz
Flétna, trubka Václav Stodůlka tel.: 777 074 358 vaclav.stod@seznam.cz

 

 

KELČ

Výuka v Kelči byla zahájena v roce 2007 a probíhá v budově místní základní školy. Vyučujeme zde zobcovou flétnu, žestě, klavír a hudební nauku. Již tradiční akcí, které se dětí ZUŠ účastní je např. Vánoční zvonkování. Ve školním roce 2023/2024 výuku klavíru neotevíráme.

 

Zobcová flétna, žestě Václav Stodůlka tel. 777 074 358  vaclav.stod@seznam.cz
Klavír Mgr. Martina Vadelová tel. 732 112 604 vanickova41@seznam.cz

 

 

LEŠNÁ

Výuka v Lešné byla zahájena v roce 2012 a probíhá v budově místní základní školy. Vyučujeme zde hru na klasickou kytaru, komorní hru a hudební nauku. 

Kytara           Mgr. art. Michael Máša ArtD.
tel.: 737 107 672 Masa.Michael@seznam.cz
Kytara Jiří Dvořák tel. 732 589 473 jdovorak@gmail.com

 

 

LOUČKA

Výuka v Loučce byla zahájena v roce 2014 a probíhá v budově místní základní školy. Vyučujeme zde hru na klavír. Ve školním roce 2023/2024 výuku klavíru neotevíráme.

Klavír              Mgr. Zuzana Pavlíková
tel.: 731 651 362 pavlikova@zus-vm.cz

 

RŮŽĎKA

Růžďka je nejmladší pobočkou naší ZUŠ. V září 2022 zde byl otevřen hudební obor. Vyučujeme zde hru na kytaru,  klavír a hudební nauku. Ve školním roce 2023/2024 výuku klavíru neotevíráme.

Kytara, HN          Robin Lefner
tel.: 776 596 615 lefner.r@gmail.com
Klavír Mgr. Anna Gavendová tel. 724 329 043 a.gavendova@seznam.cz


Máte dotazy? Zavolejte nám, napište e-mail nebo přijďte osobně do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí:
  

Kontakty: Mgr. Marta Vavříková

Telefon: 603 332 890
E-mail: vavrikova@zus-vm.cz
Osobní návštěva:                 

po telefonické domluvě