O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Dětský pěvecký sbor pod jménem MIBIDIZO vystupuje od roku 2000. Jeho zakladatelkou a uměleckou vedoucí je sbormistryně Mgr. Eva Ježíková. MIBIDIZO již od svého počátku dosahovalo velkých úspěchů, což vedlo k založení přípravných oddělení pěveckých sborů miniDIZO, Stonožka a Nožka.

Všechny pěvecké sbory velmi úspěšně reprezentují naši školu a město Valašské Meziříčí na přehlídkách, soutěžích a festivalech. Za dobu své existence si vybudovaly výborné jméno mezi dětskými pěveckými sbory.

Sbormistryně dětských pěveckých sborů:

Mgr. Eva Ježíková, tel. 608 748 741

Úspěchy sborů

Webové stránky sborů - aktuální informace

 

Sbor MIBIDIZO, Festival Alfréda Radoka 2022 (foto Zdeněk Smolka)

ZPĚT