O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Smyčcový orchestr ZUŠ VM vznikl před více než dvaceti lety, v roce 1990. Dirigentkou a uměleckou vedoucí orchestru je paní Helena Hrachová.

Za tuto dobu se zde vystřídalo mnoho členů, z nichž někteří se dnes věnují hudbě na profesionální úrovni ať už jako hráči nebo pedagogové.

Smyčcový orchestr ZUŠ reprezentuje školu a město Valašské Meziříčí jak na nesoutěžních přehlídkách smyčcových těles tak na soutěžích, kde se pravidelně umisťuje na čelních místech.

Úspěchy smyčcového orchestru

Smyčcový orchestr ZUŠ, Festival Alfréda Radoka 2022 (foto Zdeněk Smolka)