O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí


Pomocí vzdělávání a umění ke komunitnímu rozvoji regionů

Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce mezi městy Valašské Meziříčí a Čadca v oblasti školního vzdělávání. Realizaci projektu dojde k zajištění zvýšení kvality v základním a uměleckém vzdělávání, čehož bude dosaženo vzájemnými výměnami zkušeností pedagogických pracovníků zúčastněných škol se zaměřením na vývoj tance ve 20. stol., filmovou tvorbu a její propojení s výtvarnou vizualizací, kulturní management, produkci a finanční řízení kulturních projektů, výtvarné návrhy kostýmů atd. K výměně zkušenosti dojde i v rámci možností a zapojeni škol do komunitního života a rozvoje obou měst a regionů.

Očekávaným výsledkem projektů je nové pojetí a obohacení umělecké výuky. K tomuto cíli je zapotřebí získat nové zkušenosti, profesionální přistup a příklady dobré praxe, jsou do tohoto projektu zařazeny nejen základní škola, ale také základní umělecké školy a kulturní zařízení obou partnerských regionů.

Výstupem projektu je prohloubeni přeshraniční spolupráce zapojených organizací v oblasti vzdělávání, kultury a uměni. Ze společných setkání v rámci workshopů a schůzek bude vytvořeno časosběrné propagační DVD.

Koordinátorem projektu je Město Valašské Meziříčí.

 

Workshop Výuka moderních výtvarných technik

Workshop Výuka animačních technik

Workshop Výtvarné návrhy kostýmů

Workshop Výtvarné návrhy kostýmů - praktická část

Workshop Výtvarné projevy přírodních národů

 

 

logo NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy         Program celoživotního vzdělávání EU