Studium
Studium na ZUŠ Alfréda Radoka

Přihláška

Přihlášku ke studiu v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí podávají zákonní zástupci nezletilých žáků ve formě:

on-line - elektronický formulář dostupný z webových stránek školy

Školné

Studium v ZUŠ je zpoplatněno, výše příspěvku na vzdělávání ("školného") je uvedena v menu Studium v ZUŠ - Školné.

Školné se platí ročně, převodem na účet školy. Hotovostní platby v kanceláři školy nepřijímáme, hotovostní platba je možná formou vložení hotovosti na účet školy v pobočce Komerční banky.

Školné se hradí až po obdržení platebního lístku na email (na kterém je uveden variabilní symbol jedinečný pro každou platbu).

Odhláška

Odhlásit se ze ZUŠ je možné pouze na konci roku (k 30. červnu). V pololetí je možné se odhásit pouze ze závažných důvodů. Je nutné vyplnit a podepsat formulář ODHLÁŠKA ze ZUŠ, který je k dispozici v kanceláři školy. O ukončení studia musí být informován vyučující.

Omluvenka

Omluvy z vyučování rodiče hlásí přímo vyučujícím (kontakty jsou uvedeny v žákovských knížkách), nebo v kanceláři školy - telefonická omluva na tel. čl. 731 651 362, e-mailová omluva: info@zus-vm.cz.

Hudební nástroje a pomůcky

Hudební nástroje není třeba kupovat předem, některé lze za poplatek zapůjčit ve škole, nákup vlastního nástroje je dobré konzultovat s vyučujícím až po nástupu do ZUŠ.

O pomůckách do výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru budou rodiče informováni od vyučujících po nástupu do ZUŠ.

Komenského 67

Sokolská 638

Křižná 167 - vchod do Tanečního centra z Vodní ulice