Školné
Studium

Rozhodnutím ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí o příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání ve škole je pro aktuální školní rok (v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. ve znění zákona č. 138/1995) příspěvek stanoven takto:

 

HUDEBNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium – děti předškolní (PS0)

2500,-

Přípravné studium – žáci z 1.tříd základních škol (PS1) 2500,-
Přípravné studium s nástrojem 2500,- + 800,-

Nástrojová výuka - individuální

4200,-

Nástrojová výuka - skupinová -
2 žáci

3400,-

Nástrojová výuka - skupinová -
3žáci
3200,-
Nástrojová výuka - skupinová -
4 žáci
3000,-

Sólový zpěv - individuální

4200,-

Sólový zpěv - skupinová - 2 žáci

3400,-

Pěvecké sbory a sólový zpěv

ročně v Kč

Pěvecký sbor „Stonožka“

1800,-

Pěvecký sbor MIBIDIZO a miniDIZO

2000,-

 

 

Pěvecký sbor + nástrojová výuka

800,- + 4200,-

 

VÝTVARNÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PVV  (přípravná výtvarná výchova)

2500,-

Výtvarný obor

3600,-

 

TANEČNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PTV  (přípravná taneční výchova)

2500,-

Taneční obor

3400,-

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PDV (přípravná dramatická výchova)

2500,-

Literárně dramatický obor

3100,-

SLEVOVÝ PROGRAM

Sourozenecká sleva

1 studující žák ZUŠ - plná výše školného

2. sourozenec - sleva 10%

3. sourozenec - sleva 20%

4. sourozenec - sleva 30%

Množstevní sleva

žák studuje 1 obor - plná výše školného

2. obor - sleva 10%

3. obor - sleva 20%

4. obor - sleva 30%

 

Slevy se poskytují maximálně do výše 30% na rodinu a nelze je sčítat. Slevy poskytujeme na požádání, konaktujte paní účetní na emailu ucetni@zus-vm.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ŠKOLNÉHO:

  • Školné se platí ročně předem do 15. září daného školního roku 
  • Školné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti u přepážky v Komerční bance na základě obdrženého platebního lístku.
  • Platby v hotovosti v kanceláři školy nepřijímáme.
  • V případě, že školné nebude včas uhrazeno, žák nebude moci nastoupit nebo pokračovat ve studiu.

  • Výše školného platí i pro všechna detašovaná pracoviště.