Zápis do ZUŠ
zápis do ZUŠ, příjímání nových žáků

Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM

Rozviňte nadání svého dítěte! Každoročně v dubnu (v roce 2024: 22. 4. - 26. 4. 2024, 14:00-18:00 hod.) pořádá naše škola Dny otevřených dveří spojené s přijímáním žáků do dalšího školního roku. Zájemci se v těchto dnech mohou seznámit s hlavními výukovými programy, které škola nabízí v hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém oboru. K dispozici budou  informace o organizaci výuky, školném, výběru vhodného oboru nebo o dalších aktivitách, jakými jsou například účasti na nejrůznějších soutěžích či vystoupeních.
 
Součástí přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY. Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (v roce 2024: 22. 4.- 26.4. | 14:00 - 18:00 hod.)
 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO VŠECH OBORŮ JE STÁLE OTEVŘEN
 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY V ROCE 2024
 
HUDEBNÍ OBOR - zkoušky proběhnou v hlavní budově školy, Komenského 67, učebna č.3 přízemí vpravo
 
VÝTVARNÝ OBOR - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací (libovolně). Po vyplnění elektronické přihlášky zasílejte práce dětí PaedDr. Leszku Wojaczkovi na magritte@seznam.cz, předmět: Talentové zkoušky
(Text: Jméno a přijímení dítěte; věk; třídu, do které nastoupí v září 2024)
 Zadání: technika i téma libovolné
 
TANEČNÍ OBOR - talentové zkoušky proběhnou na tanečním sále Sokolská 638, 1. patro vpravo a na Vodní ulici - prostory bývalého plaveckého bazénu
Pro více informací kontaktujte vedoucí oboru Denisu Varga Vašíčkovou (tel. 777 611 117)
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR - talentové zkoušky proběhnou podle daného pedagoga na budově Sokolská 638
MgA. Bohumila Plesníková - pouze 25.4.2024 od 14:00 do 18:00 - učebna číslo 114
Petra Plánková, DiS. - celý týden od 15:00 do 18:00 - učebna číslo 211 
 
OBOR ANIMACE - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací. Po vyplnění elektronické přihlášky podklady zasílejte na hajdyla@zus-vm.cz, předmět: Talentové zkoušky
Zadání: série minimálně 4 kreseb od velikosti A5, ve kterých bude zachycen jednoduchý příběh, technika libovolná
 
OBSAH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Hudební obor - zazpívání jednoduché písně, zopakování krátkých rytmických a melodických variací, analýza pohybu melodie apod.

Výtvarný obor - možné přinést domácí práce

Taneční obor - posouzení dispozic, zopakování krátkých rytmických a melodických variací apod.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Započaté studium na ZUŠ lze ukončit jen na konci školního roku!
    (v pololetí pouze z vážných důvodů, např. zdravotních.)

    Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání; Školní řád ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
  • Žáci budou vzděláváni na základě platného školního vzdělávacího programu.
  • V případě zdravotního znevýhodnění žáka je rodič povinen zajistit lékařský posudek dítěte.

CO NABÍZÍME:

Hudební obor nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů. Šikovné děti školu reprezentují v řadě soutěží i v soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, ze kterých mají  množství ocenění z okresních, krajských i celostátních kol. 

Literárně-dramatický obor učí děti rozumět literatuře, recitovat i psát vlastní texty. Žáci se dokážou vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit na veřejnosti. Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek. VÝUKA POUZE VE  ČTVRTEK!

Ve výtvarném oboru se děti učí kresbě, malbě a modelování či objektové tvorbě a získávají přehled o světových malířích. Krásné předměty děti vytvářejí pod vedením profesionální keramičky v samostatném oboru Keramika. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

Taneční obor ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie.

Rozviňte nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí!
To nejlepší, co mu můžete dát…

 

Kde najdete jednotlivé obory?

Hudební obor - Komenského 67, Sokolská 638

Taneční obor - Sokolská 638 a Taneční centrum na Vodní ulici

Výtvarný obor - Sokolská 638

Literárně dramatický obor - Sokolská 638

 

Dny otevřených dveří a zápis na pobočkách

Vidče

24. 4. 2024 | 13:00 - 17:00

Hudební obor (klasická, elektrická a basová kytara, žestě, zobcová flétna, kontrabas, cimbál).

Výtvarný obor

Základní škola Vidče (zadní vchod do tělocvičny).

Kelč

24. 4. 2024 | 13:00 - 16:00

Zápis pouze do hudebního oboru (zobcová flétna, žestě).

Základní škola Kelč.

Lešná

22. 4. 2024 | 13:00 - 17:00

Zápis pouze do hudebního oboru (klasická, elektrická a basová kytara, kontrabas).

Základní škola Lešná.

Zašová

24. 4. 2024 | 12:00 - 16:30

Hudební obor (akordeon, kytara, zobcová a příčná flétna).

Základní škola Zašová.

Loučka a Růžďka

termín nevypsán

Kapacita je na těchto pobočkách naplněna, zápis do ZUŠ se nevypisuje. V případě zájmu nás kontaktujte, zkoušku lze provést ve Valašském Meziříčí (nebo na jakékoliv pobočce) a budete zařazeni mezi čekatele. 

 

Nabízíme také taneční školičku:

informace taneční školička  = tel. 777 611 117, 604 438 395