Věra JAKEŠOVÁ, DiS.

Hudební obor - Oddělení smyčcových nástrojů


Dosažené vzdělání:

  • Konzervatoř P. J. Vejvanovského, Kroměříž – obor: hra na housle
  • Konzervatoř Brno – dvouletý vzdělávací program – obor: housle

 

Dosavadní zaměstnání a aktivity:

  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitelka hry na housle

 

Další aktivity:

  • nahrávka 2 CD se souborem Paprsky
  • členka několika hudebních uskupení (barokní soubor Arkadie, hudební skupiny Zahrada, Paprsky, komorní orchestr P. J. Vejvanovského, schola Valašské Meziříčí
  • členka Chrámového sboru v Zašové
  • příležitostně koncertuje

 

Věra Jakešová


 

ZPĚT na Pedagogický sbor