Bc.Daniela VALCHAŘOVÁ, DiS.

Oddělení klávesové a akordeonové

 


Dosažené vzdělání:

  • Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži - Hlavní obor: hra na varhany, další obory: hra na klavír, hra na cembalo
  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor: Český jazyk a literatura a Hudební kultura
  • Seminář církevní hudby Evangelické akademie v Olomouci
  • účast na sbormistrovských kurzech v Bystřici pod Hostýnem pod vedením českých i zahraničních lektorů a sbormistrů


Dosavadní zaměstnání:

  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - výuka hry na klavír
  • ZUŠ Bystřice pod Hostýnem - výuka hry na klavír
  • Seminář církevní hudby Evangelické akademie v Olomouci - lektorka hry na varhany

 

Další aktivity:

  • příležitostně koncertuje - klavír, varhany, klávesové nástroje (Muzejní noc, Dny města, Česká mše vánoční, atd.)
  • spolupráce s místními pěveckými sbory (Hedvika), příležitostné působení v orchestrálních souborech (Collegium Musicum Zlín)

 

Valchařová

 

 

 

 

 

ZPĚT na Pedagogický sbor