hudba
Hudební obor

Hudební obor na naši škole má dlouholetou tradici a patří mezi nejrozšířenější.

Nabízíme:

Přípravné studium pro předškolní  děti

Studium klávesových nástrojů a akordeonu

Studium dechových nástrojů

Studium strunných a bicích nástrojů, cimbálu

Studium smyčcových nástrojů

Dále v rámci hudebního oboru nabízíme:

Sólový zpěv, pěvecké sbory

 

Pod vedením našich pedagogů také vzniklo několik hudebních uskupení a orchestrů, které pravidelně vystupují na na školních a kulturních akcích ve Valašském Meziříčí a jeho okolí.

Soubory a orchestry:

Smyčcový orchestr

JazzZušák

DRUMATIX

MIBIDIZO, miniDIZO

Stonožka