Zápis ke studiu se blíží: ZUŠ Alfréda Radoka otevírá dveře mladým talentům!

Zápis ke studiu se blíží: ZUŠ Alfréda Radoka otevírá dveře mladým talentům!

(md) Na poslední týden v dubnu vyhlašuje Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí dny otevřených dveří spojené se zápisem ke studiu ve školním roce 2022/2023. Zájemci o studium se mohou ve dnech 25. – 29. dubna od 13:00 – 17:00 přijít seznámit s hlavními výukovými programy, které jsou nabízeny ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Během dnů otevřených dveří bude probíhat také vstupní přezkoušení, které je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu.

Již přes osmdesát let poskytuje ve Valašském Meziříčí ZUŠ Alfréda Radoka dětem umělecké vzdělávání, a to ve čtyřech hlavních oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Studiem na základní umělecké škole získávají žáci nejen znalosti a dovednosti z oblasti studovaného oboru, ale jsou také rozvíjeny jejich klíčové osobnostní kompetence. V rámci studia jsou žáci vedeni k systematické a samostatné práci, je posilována jejich sebedůvěra a při veřejném vystupování se učí práce s trémou. Díky spolupráci napříč obory je při realizaci mnoha projektů rozvíjen týmový duch.

Během školního roku je pod taktovkou školy organizována řada festivalů, koncertů, akcí a vzdělávacích workshopů, na kterých žáci prezentují své dovednosti a získávají cenné zkušenosti a motivaci k dalšímu vzdělávání. „Vyvrcholením celého školního roku je konání Festivalu Alfréda Radoka, na kterém vystupují žáci všech oborů. Žáci za dobu konání festivalu vystoupili po boku hvězd jako je Vojtěch Dyk, Ewa Farna, Jaromír Nohavica, Pavel Šporcl a mnoha dalších. Letos se můžeme těšit na koncert žáků školy s ojedinělým seskupením HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica.“ uvádí Martina Denková, PR manažerka školy.

V rámci dnů otevřených dveří mohou zájemci navštívit také dvě výstavy. První z nich je výstava všech ateliérů výtvarného oboru školy – Svět dětí – která se koná v prostorách Muzejního a galerijního centra, v přízemních prostorách zámku Žerotínů. Druhou je výstava v prostorách zámku Kinských o nejvýznamnějším pedagogovi J. A. Komenském, s jehož dílem je letošní školní rok spjata práce žáků literárně-dramatického oboru. Ti zpracovávají jako hru jeho příběh, která bude mít premiéru na Festivalu Alfréda Radoka 2022.

Dopřejte svému dítěti umělecké vzdělání, rozviňte jeho nadání a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Více informací na www.zus-vm.cz – v sekci studium v ZUŠ – zápis do ZUŠ. Těšíme se na setkání!