KOLO SE NEKONÁ | Wolkrův Prostějov 2021 - okresní kolo

25.5.2021, 9:00, koncertní sál ZUŠ
KOLO SE NEKONÁ | Wolkrův Prostějov 2021 - okresní kolo

Wolkrův Prostějov 2021

64. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

okresní kolo: 25. května 2021, Valašské Meziříčí, ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, sál č.10 (1.patro)

celostátní kolo: 31. srpna - 4. září 2021, Prostějov

----------------------------------------------------------------------------------------

OKRES VSETÍN - 25. května 2021

prezence v 8:15, začátek v 9:00 hod, v budově Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí na Komenského ulici 67, 1. patro, sál  č. 10.,

přihlášky zašlete nejpozději do 15. května 2021, na: denkova@zus-vm.cz, předmět: Příhláška Wolkrův Prostějov, mobilní telefon: 730 548 194

vstup volný

PŘIHLÁŠKA


Okresní kolo se nekoná. Na základě aktuální situace byli přihlášení soutěžící akceptování do krajského kola. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 8. 2021 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 8. 2021 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci se mohou přihlásit ve škole nebo u pořadatele okresního kola. Krajské přehlídky se účastní recitátor, který se zúčastnil oblastního (okresního) kola a byl nominován nebo doporučen do kola krajského, o počtu doporučených účastníků rozhoduje pořadatel krajského kola. Recituje se pouze jeden text. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Nominace i doporučení na WP musí být zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí odbornému pracovníkovi NIPOS-ARTAMA do 1. června 2021.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.

Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska.

PROPOZICE WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021 - PLNÉ ZNĚNÍ