O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Daniel Poledňák

Hudební obor

Vyučuje sólový zpěv, pěvecký sbor a hudební nauku.

Dosažené vzdělání

 • Církevní konzervatoř Opava – sbormistrovství 
 • Fakulta umění Ostravské univerzity – sólový zpěv 
 

Dosavadní zaměstnání

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitel
 • Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava – externí člen operního sboru
 • Foniatrická ambulance ve Fakultní nemocnici Ostrava – hlasový terapeut
 • Foniatrie, ORL Poliklinika Svibice Český Těšín – hlasový terapeut
 • Hudební vydavatelství Notovna Praha – hudební skladatel
 

Absolvované kurzy

 • zpěv – Anne-Sophie Honoré, Markéta Cukrová, Jiří M. Procházka, Klaudia Račić Derner
 • dirigování – Jaroslav Brych, Michael Grohotolsky, Čeněk Svoboda
 • Jak na aktivizaci žáků ZUŠ AR VM (Mgr. Petr Sucháček)
 • Letní škola Barokní hudby Holešov (2016, 2017, 2020, 2021)
 • Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách HN NPI Zlín (Rafaela Drgáčová)
 • Praxe na Hlasové terapii a foniatrii ve FNO (MgA. Markéta Schaffartzik, DiS.)
 • Senzomotorika v rehabilitaci poruch dýchání, hlasu a artikulace (MUDr. Martin Kučera)
 

Další aktivity:

 • 2015 – role Colase v opeře Bastien a Bastienka (W. A. Mozart) v Loutkovém divadle Opava
 • 2015 – role Prince v divadelním představení Sněhurka ve Slezském divadle Opava
 • 2016 – sbormistr mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí
 • 2018 – role Vypravěče v opeře Pošťácká pohádka (J. Feld) ve Slezském divadle Opava
 • 2021 – autorská tvorba CD a notového materiálu písňového cyklu „Valašské písně“
 • 2021 – role Ježíše v Telemannově oratoriu: Soudný den (Czech Ensemble Baroque, LŠBH)
 • 2022 – role Hodin v opeře Dítě a kouzla (M. Ravel) v divadle D12 (NDM Ostrava)
 • 2022 – role Prince v opeře Šípková Růženka (P. Hanousek) Loutkové divadlo Ostrava