O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Zuzana Trusinová

Hudební obor

Oddělení klávesové a akordeonové

Vyučuje hru na klavír a hudební nauky.

Dosažené vzdělání:

  • Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži - studijní obor hra na klavír

  • Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta - bakalářský studijní program Muzikologie

Pedagogická praxe:

  • ZUŠ Jižní Svahy ve Zlíně - výuka klavírní hry, korepetice 

  • ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pracoviště Vidče - výuka klavírní hry a hudební nauky