85 let Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
tiskové zprávy
85 let Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
14.3.2024

Významná výročí jsou vždy vhodnou příležitostí k zamyšlení nad minulostí a ohlédnutí za dosaženými úspěchy. A právě letos oslavuje Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí úctyhodných 85 let své existence. Připomeňme si, jak začínala a jaký význam má pro kulturní život města a jeho okolí.


V roce 1939 se zrodila první myšlenka založit městskou hudební klavírní a houslovou školu. Pod vedením hudebního pedagoga Josefa Brabce zazněly první hudební tóny ve dvou pronajatých místnostech bývalé měšťanské školy, nynější SOU Stavební, na Komenského ulici. V prvním školním roce 1939/1940 školu navštěvovalo 91 žáků, které učili 3 pedagogové. I přes začínající válečné období se škola těšila zájmu a počet jejích žáků a pedagogů se neustále zvětšoval. Po necelých deseti letech, v roce 1948, škola získala vlastní budovu na ulici Komenského, v které sídlí dodnes, a přejmenovala se na Základní hudební školu.

Šedesátá léta dvacátého století znamenaly pro školu několik významných změn. Na základě nového zákona byla škola přejmenována na Lidovou školu umění, díky čemuž mohla rozšířit svou specializaci o další obory. V roce 1966 se jednalo o obor výtvarný, u jehož počátků stála uznávaná pedagožka a malířka Jana Ullrichová. O rok později, v roce 1967, byl založen taneční obor, který založila pedagožka Jitka Valachová. Výuka těchto oborů probíhala v budově Domu služeb na ulici Křižné. V této době školu navštěvovalo celkem 443 žáků.

Další významné rozšiřování školy přišlo na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V této době se mezi nabízené obory zařadil obor literárně-dramatický, který od devadesátých let vede pedagožka MgA. Bohumila Plesníková. Ta se později významnou měrou zasloužila o propojení odkazu Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí se současným názvem školy. V tomto období je škola opět přejmenována, tentokrát na Základní umělecká škola Valašské Meziříčí.

Počátek nového tisíciletí přináší další rozvoj školy. Jedná se o rozšíření působnosti školy pobočkami v přilehlých obcích. První pobočka byla otevřena v roce 2003 v obci Zašová, kde se začal vyučovat tanec, posléze se přidal hudební a výtvarný obor. V roce 2006 následovalo otevření pobočky v obci Vidče výtvarným oborem, v současnosti se zde učí také hudební obor. V roce 2007 byla otevřena pobočka v Kelči, kde se začal vyučovat hudební a literárně-dramatický obor. V současnosti se v Kelči vyučuje jen hudební obor. V letech 2013 a 2014 se přidávají poslední dvě pobočky, a to v Lešné a Poličné. Pobočka v Poličné je později v roce 2022 nahrazena detašovaným pracovištěm v Růžďce, kde se vyučuje hudební obor. V tomto období škola rozšiřuje kapacitu žáků na 1040, kterou na maximum poprvé naplní v roce 2008 a které dosahuje každoročně až doposud.

Rok 2012 tvoří další důležitý milník, kdy 1. 9. 2012 byl schválen nový oficiální název školy, který ctí památku uznávaného českého divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka. Na slavnosti Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí, která proběhla v červnu 2011, byly za účasti obou jeho dětí – Davida Radoka a Barbory Schulhof – slavnostně předány klíče od nově pojmenované školy. Tímto byla zahájena tradice, která se každoročně opakuje pod názvem Festival Alfréda Radoka, jehož 13. ročník se uskuteční letos v červnu.

V současné době pokračuje ZUŠ Alfréda Radoka v poslání poskytovat kvalitní umělecké vzdělání s moderním vybavením, kvalifikovanými pedagogy a rozsáhlou nabídkou oborů. Stále se vyvíjí a přizpůsobuje novým trendům v oblasti uměleckého vzdělání a podporuje kreativitu místních dětí.