Žáci ZUŠky slaví úspěchy!
tiskové zprávy
Žáci ZUŠky slaví úspěchy!
1.5.2023

Školní rok se blíží ke konci a žáci a studenti Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí nastřádali již velké množství úspěchů napříč všemi obory.


Mezi prvními úspěšnými žáky byl Radim Pospíšil z výtvarné třídy Leszka Wojaczka, který na podzim roku 2022 získal první místo v celostátním kole soutěže Objektiv 2022 v kategorii řemeslná tvorba. Radim však nebyl jediným úspěšným výtvarníkem. Veronika Pospíšilová navázala na úspěch svého bratra prvním místem ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus.

V krajském kole soutěžní přehlídky Základních uměleckých škol České republiky ve sborovém zpěvu byli hned dvakrát úspěšní žáci sbormistryně Evy Ježíkové. Její soubory MIBIDIZO a miniDIZO se ve svých věkových kategoriích oba umístily ve zlatém pásmu. Dalším úspěšným hudebníkem je Eliáš Dřímal, ten v sólové hře na akordeon v krajském kole soutěže žáků ZUŠ vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR vybojoval nejen první místo s postupem do kola celostátního, ale získal také ocenění poroty za vynikající interpretační výkon. Akordeon však není jediný nástroj, u kterého byli žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka úspěšní. Alexandra Matušíková, to je jméno nadané mladé pianistky, která na ostravské soutěži Pro Bohemia 2023 získala druhou cenu v 0. kategorii ve hře na piano. V neposlední řadě musíme také zmínit sestry Lucii a Markétu Popovy, které se nejprve umístily na skvělém prvním místě v okresním kole soutěže vyhlašované MŠMT v kategorii houslové dua, čímž si zajistily postup do kola krajského. V krajském kole získaly třetí místo.

Hudební obor však není pouze o hraní na nástroje. Patří zde také skládání hudby a i v této disciplíně máme nadané žáky. V krajském kole skladatelské soutěže se do zlatého pásma dostaly rovnou dvě žačky. V kategorii do 11 let to byla Dominika Cíchová a v kategorii do 14 let Šárka Zákravská.

Úspěšní byli i žáci tanečního oboru. Žáci z taneční třídy Ireny Stolářové získali postup do celostátní přehlídky Dětských skupin scénického tance, která se uskuteční v květnu v Kutné Hoře a to hned se dvěma choreografiemi. Tanečníci pod vedením Denisy Varga Vašíčkové a Kristýny Brachánkové slavili úspěch na několika soutěžích. Nejprve vybojovali postupy s pěti choreografiemi na regionálním kole Czech Dance Organization. Poté se svými úspěchy pokračovali na Krajské přehlídce dětských skupin scénického tance Zlín 2023, kde získali dvě stříbrné pásma, jedno zlaté pásmo a jedno bronzové pásmo. Poslední soutěž, které se mladí tanečníci zúčastnili, byla Taneční skupina roku 2023 ve Zlíně, kde získali tři zlatá místa s postupem a dvě stříbrná místa s postupem.

Ani literárně-dramatický obor nezahálel. Žáci pod vedením Lenky Sedláčkové se účastnili také několika soutěží. Na okresním kole recitační soutěže se na třetím místě umístila Eliška Machalová a první místo s postupem do krajského kola získal Josef Vybíral. Žáci také vystoupili na přehlídce studentského, experimentálního a amatérského divadla Experis 2023 v Ostravě. Adriána Marie Sušínková ze třídy Bohumily Plesníkové postoupila v okresním kole Wolkrova Prostějova do kola krajského.

Gratulujeme všem žákům i pedagogům k jejich úspěchům.