Svět dětí
koncerty a akce
Svět dětí
, Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí

Srdečně zveme na výstavu všech ateliérů výtvarného oboru školy

30. 3. 2022 - 15. 5. 2022

Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí | přízemí

vernisáž 30. března 2022 | 18:00

vstup na vernisáž zdarma, poté 20,-Kč


Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a prostorová tvorba uvidíte výstupy nejnovějšího z ateliérů - animace.

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová. Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.