O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Iva Vémolová

Hudební obor

Oddělení smyčcových nástrojů, klávesové a akordeonové, PS, HV a sborů

Vyučuje hru na kontrabas a klavír.

Dosažené vzdělání:

 • Janáčkova konzervatoř Ostrava – obor: kontrabas
 • Absolutorium dalších vzdělávacích seminářů v oboru:  výuka hry na klavír,  výuka přípravné hudební výchovy – semináře na Konzervatoři v Brně

 

Dosavadní zaměstnání:

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitelka hry na kontrabas, hry na klavír a učitelka přípravného sdtudia hudebního oboru
 • vedoucí Oddělení přípravného studia, hudebních nauk, pěveckých sborů

 

Další aktivity:

Aktivní hráčka na kontrabas v těchto hudebních uskupeních:

 • Komorní orchestr P. J. Vejvanovského v Novém Jičíně
 • Komorní orchestr ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
 
Profesní výsledky:
 • 1.místo žáka Davida Jelínka v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na kontrabas
 • 1. místo žáka v krajském a okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na kontrabas
 • Ve výchově žáků se snažím o to, aby jim dovednosti získané v ZUŠ byly základem, na kterém mohou vytvářet své vlastní hudební realizace.
 • V "přípravce"  jde o probuzení zájmu o hudbu a instrumentální či pěveckou výchovu.
 • V individuální výuce kontrabasu se snažím vést žáky k sólové, a také především k souborové hře (smyčcové orchestry, cimbálové muziky apod.). V sólové i souborové hře žáci školu reprezentují v krajských a celostátních soutěžích a na koncertech pořádaných školou.
 • V individuální výuce klavíru je mým cílem výchova k sólové hře a u zdatnějších žáků i ke hře komorní. Zde spolupracují s učiteli a žáky dechového a smyčcového oddělení.

 

ZPĚT na Pedagogický sbor