hudba
Hudební obor

Nabízíme výuku hry na tyto smyčcové nástroje:

 • housle
 • viola
 • violoncello
 • kontrabas (od 10-ti let)

Hra na housle a violoncello se vyučuje ihned po přípravném studiu (v případě zájmu a talentu dítěte lze začít i dříve)

Hru na kontrabas je možné začít od 10 let.

Hra na violu je možná po ukončení 4. ročníku hry na housle.


Výhody studia na ZUŠ:

 • individuální výuka dítěte
 • za poplatek lze zapůjčit školní nástroje
 • teoretická příprava dětí - Nauka o hudbě
 • děti pravidelně vystupují na třídních předehrávkách, školních koncertech, přehlídkách a dalších školních akcích
 • děti se účastní Národní soutěže ZUŠ ve hře na hudební nástroje vyhlašované Ministerstve školství ČR - postupová soutěž - okresní, krajská a nakonec celostátní kolo
 • studenti jsou připravováni ke studiu na konczervatořích, středních či vysokých školách s uměleckým a hudebním zaměřením (HAMU, JAMU apod.)
 • žáci hrají ve školních souborech a orchestrech:
 1. Komorní hra (kombinace nástrojů housle, violoncello) - vyučující MgA. Dalibor Pimek
 2. Komorní hra mladší žáci (kombinace nástrojů housle, violoncello) - vyučující Helena Hrachová
 3. Komorní hra starší žáci (kombinace nástrojů housle, violoncello) - vyučující Helena Hrachová
 4. Souborová hra (kombinace nástrojů housle, violoncello) - vyučující Zoja Mikulcová
 5. Cimbálová muzika - vyučující Růžena Děcká
 6. Smyčcový orchestr ZUŠ – dirigentka Helena Hrachová

 

Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka pod vedením Heleny Hrachové

 

ZPĚT na "hudba"
Vyučující:


housle:

Helena Hrachová

Věra Jakešová, DiS.

Jana Jelínková, DiS.

Magdalena Kratochvílová

Zoja Mikulcová


viola:

Helena Hrachová


violoncello:

MgA. Dalibor Pimek


kontrabas: 

Iva Vémolová