hudba
Hudební obor

Přípravné studium hudebního oboru

V přípravném studiu si již pětileté děti hravým způsobem osvojují základní hudební znalosti, rytmiku a další dovednosti, které jsou důležité pro budoucí hru na hudební nástroj.

Nabízíme 2 úrovně přípravného studia:

  • pro děti předškolní - od 5-ti let
  • pro děti z prvních tříd základních škol

Výuka předškolních dětí je zaměřena na výuku rytmiky a správné intonace prostřednictvím nácviku písní a tanečních her.

Výuka dětí z prvních tříd je zaměřena na správnou intonaci,  rytmické cítění a na základy hudební teorie - noty (celá, půlová, čtvrťová, osminová), pomlky a zápisy not, pomlk a rytmů do notové osnovy.

Přípravné studium je ideální průprava pro studium hry na hudební nástroj. Pokud dítě ještě není rozhodnuto, na který nástroj by chtělo hrát, může učitelka přípravného studia rodičům a dítěti na základě znalostí zájmů a dispozic dítěte vhodný nástroj doporučit.

Hudební nauka

Hudební nauka je povinná součást výuky hry na nástroj v 1. až 5. ročníku.

Lze si vybrat, zda dítě bude navštěvovat vyučovací lekce pouze hudební nauky nebo hudební nauky kombinované se sborovým zpěvem.

Proč je hudební nauka povinná?

Žák ZUŠ by se měl nejen dobře naučit hrát na nástroj, který si vybere. Měl by se také orientovat v hudební teorii, znát hudební skladatele a nejvýznamnější světová díla v oblasti hudby. Musí znát noty,  umět přečíst notový záznam a také noty zapsat. Měl by být schopen si zapsat do not  své hudební nápady nebo si přepsat skladbu z jedné tóniny do jiné podle svých potřeb.

To vše se naučí od nejútlejšího věku prostřednictvím hry, soutěže, testů a interaktivního pojetí. Hudební nauka je první krok k rozvoji vlastní muzikantské kreativity.