hudba
Hudební obor

Vyučujeme hru na tyto klávesové nástroje:

  • klavír 
  • varhany
  • cembalo
  • akordeon

 

Výhody studia na ZUŠ:

- individuální výuka hry na nástroj

- teoretická příprava žáků - Hudební nauka

- komorní hra (klavírní čtyřruční hra, akordeonová dua)

- výuku lze začít od 5-ti let věku

- veřejná vystupování na koncertech, třídních předehrávkách

- účast žáků v soutěžích - soutěžní přehlídka žáků ZUŠ vyhlašovaná pravidelně Ministerstvem školství ČR - žáci se účastní okresních, krajských a ti nejlepší i celostátních postupových kol

- profesionální pedagogové - absolventi konzervatoří a vysokých škol (HAMU, JAMU a dalších)

 

Speciální nabídka ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí:

  • výuka varhanní improvizace
  • výuka základů komponování v předmětu Úvod do skladby
  • nabízíme výuku dětí se zrakovým postižením nebo jiným zdravotním handicapem