O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Eva Ježíková

Hudební obor

Oddělení PHV, HN a pěveckých sborů

Vyučuje hudební nauku. Sbormistrině sborů MIBIDIZO, miniDIZO, Stonožka a Nožka.

Dosažené vzdělání:

  • absolventka Konzervatoře v Ostravě - obor sólový zpěv
  • absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - obor Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ

 Dosavadní zaměstnání:

  • Církevní konzervatoř Kroměříž - hlasová výchova, sólový a sborový zpěv
  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO, MIBIDIZO, učitelka sólového zpěvu a přípravného studia pro děti předškolní

Profesní výsledky:

Sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO a MIBIDIZO.

Úspěchy sborů

 ZPĚT na Pedagogický sbor