Mgr. Eva JEŽÍKOVÁ

Hudební obor ZUŠ - Oddělení PHV, HN a pěveckých sborů


Dosažené vzdělání:

  • absolventka Konzervatoře v Ostravě - obor sólový zpěv
  • absolventka - Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - obor Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ

 Dosavadní zaměstnání:

  • Církevní konzervatoř Kroměříž - hlasová výchova, sólový a sborový zpěv
  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO, MIBIDIZO, učitelka sólového zpěvu a přípravného studia pro děti předškolní

 

Profesní výsledky a ocenění v soutěžích:

Sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO a MIBIDIZO.

Úspěchy sborů:

http://www.zus-vm.cz/informace-o-skole/soubory-a-orchestry-zus/minidizo/ 

 

 ZPĚT na Pedagogický sbor