Mgr. Eva JEŽÍKOVÁ

Hudební obor ZUŠ - Oddělení PHV, HN a pěveckých sborů


Dosažené vzdělání:

  • absolventka Konzervatoře v Ostravě - obor sólový zpěv
  • absolventka - Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - obor Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ

 Dosavadní zaměstnání:

  • Církevní konzervatoř Kroměříž - hlasová výchova, sólový a sborový zpěv
  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO, MIBIDIZO, učitelka sólového zpěvu a přípravného studia pro děti předškolní

 

Profesní výsledky a ocenění v soutěžích:

Sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO a MIBIDIZO.

Úspěchy sborů:

http://www.zus-vm.cz/informace-o-skole/soubory-a-orchestry-zus/minidizo/ 

Mezinárodní aktivity sborů:

2005 - Španělsko - 4. místo na mezinárodní soutěži sborů ve městě Tolosa

2008 - Černá Hora - koncerty  v družebním městě Budva

2010 - Belgie - 1. místo s hodnocením "cum laude" na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu

2012 - Itálie - 4. místo na mezinárodní soutěži sborů na soutěži "Il Garda in Coro" v italské Gardě (u Verony)

2014Švýcarsko - hodnocení "Excellent" na mezinárodní soutěži sborů Montreux Choral Festival 2014 (Montreux,  24. – 26. 4. 2014) - sbor získal 3. místo, 1. a druhé místo nebylo uděleno. MIBIDIZO se umístilo nejlépe ze všech zúčastněných dětských sborů.

2016 - Rakousko - zlaté pásmo na XIII. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu v lázeňském městě Bad Ischl

2018 - Itálie 5th Festival and Competition Queen of the Adriatic Sea Cattolica, začátek května

 

Největší úspěch sboru MIBIDIZO:

Mezinárodní festival pěveckých sborů, Belgie, Neerpelt, duben 2010 - 1. místo s hodnocením „cum laude“.


 ZPĚT na Pedagogický sbor